Welkom op de website van de 
Gezinsbond gewest Roeselare

 

De Bond voor alle gezinnen

Tweedehandsbeurzen in gewest Roeselare
Klik hier

Lidkaart meer waard
Klik hier
Wedstrijd Cityscoop in bonnenboekje 2019
Klik hier voor de winnaars.
 

 Jaarprogramma's van de afdelingen                              
Overzicht van de jaarprogramma's. 

Actuele ledenvoordelen !!!                            
Overzicht van de voordelen bij de Gezinsbond. 

Dansclub DANSIBO is de place to be voor de dansliefhebbers: klik hier.

Een knipoogje naar fotoliefhebbers: klik hier.

Voor de vorming van kritische consumenten: Consumentenwerking: klik hier.

Voor de Gezinsspaarkaart werd een promotie- en verkoopsmap opgesteld, die je hier kan vinden in PDF-formaat.

Een overzicht van logo's van de Gezinsbond en aanverwante v.z.w.'s: klik hier.

Opmerkingen en vragen ivm deze site zijn steeds welkom bij de webmaster.
Datum laatste update:  15/04/19.

Heel wat Lidkaart-meer-waard activiteiten kunnen aan onze leden aangeboden worden. Zie Info Bestuursleden.

 Provinciale uitleendienst  
Sedert de sluiting van het gezinscentrum te Roeselare is de provinciale uitleendienst niet meer bereikbaar via de vroegere kanalen. Voor meer informatie kan je best contact opnemen met de educatieve medewerker Pol Gheysen via mail.

 Website Gezinsbond West-Vlaanderen   
De provinciale website van Gezinsbond West-Vlaanderen werd weggenomen. Alle informatie kan je voortaan vinden op de website van de Gezinsbond.

Regelmatig zijn er in ons gewest Tweedehandsbeurzen. Om een overzicht te kunnen geven hiervan, werd een pagina geopend met alle data & plaatsen waar dit doorgaat.