Om haar leden te vormen tot 
kritische consumenten is er de
 

 CONSUMENTENWERKING

Heb je als consument behoefte aan informatie over nieuwe producten en
diensten dan is de Consumentenwerking iets voor jou.

Zes activiteiten organiseren wij:
3 in het najaar en 3 in het voorjaar;
over diverse onderwerpen die de consument aanbelangen,
en met af en toe interessante bezoeken.

Je betaalt slechts 7 EUR lidgeld per jaar. Als lid ontvang je dan telkens
persoonlijk een uitnodiging en heb je gratis toegang tot de clubavonden .

Heb je interesse neem dan contact op met:
Claire Vanneste-Persoon
tel. 051/221327